RZC (regio zwemcommissie)

Van kring naar regio:


Jaren lang was Nederland opgedeeld in verschillende kringen. Deze kringen waren zelfstandige organen. De voormalige kringen zijn nu werkgroepen geworden. Iedere kring bepaalde grotendeels welke wedstrijden georganiseerd werden en op welke manier. Er waren natuurlijk de verplichte wedstrijden maar sommige wedstrijden waren vrij om ze te organiseren. Op deze manier ontstonden er veel verschillen in de wedstrijden. Met het opgaan van de kringen in de regio is het de bedoeling dat alle wedstrijden op dezelfde manier georganiseerd worden. Zo ontstaat er meer uniformiteit. Langzamerhand zullen steeds meer wedstrijden op dezelfde manier georganiseerd worden.

De regio als rechtspersoon:


Voor de regiovorming waren alle kringen zelfstandig. De leden van het kringbestuur hadden op de ledenvergadering stemrecht. De regio is niet meer zelfstandig. Leden van de regio hebben dus ook geen stemrecht meer.