Statistieken

De statistieken dienen ter ondersteuning aan de RWPC en de verenigingen om uitvoering te geven aan het geen in het beleidsplan wordt weergegeven.
De statistieken worden opgemaakt door de RSC en vier maal per seizoen naar de waterpolosecretariaten van verenigingen gestuurd.
Hierdoor kunnen de verenigingen tijdig zien of  het gestelde doel gehaald gaat worden of dat er tijdig bijsturing door de vereniging noodzakelijk is.

Wat wordt er weergegeven in de statistieken.

  • Aantal aanstellingen benodigd om alle competitiewedstrijden optimaal te bezetten
  • Gerealiseerde aanstellingen. Dit cijfer schommelt altijd enigszins, omdat in eerste instantie de berekening uitgaat van geplande inzet van scheidsrechters. Pas na verwerking van de wedstrijdformulieren wordt dit definitief.
  • Percentage gerealiseerd fluiten is een omzetting van de gegevens van gerealiseerde aanstellingen. Hierin worden alle competitiewedstrijden, WOC wedstrijden, bekerwedstrijden en ManMeercup wedstrijden meegenomen. De slottoernooien voor de jeugd worden niet meegenomen.
  • Uitgevoerde beoordelingen en begeleidingen. Waarbij begeleidingen ook een planning zit, die na controle van de realisatie bijgesteld wordt. Voor uitgevoerde beoordelingen worden alleen de beoordelingen meegeteld voor de regiowedstrijden, die door de RSC zijn aangesteld. Alle andere beoordelingen uitgevoerd op bondswedstrijden of in andere regio’s kunnen niet uit huidige systeem gehaald worden.
  • Percentage gerealiseerd, dit is het cumulatieve getal, die belangrijk is bij uitvoering van het beleidsplan. (Realisatie voor het gehele seizoen 2012-2013 is 100%)
  • Teams in competitie. Teruggetrokken teams worden hierin meegenomen, omdat de berekening uitgaat van alle ingeschreven teams.
  • Aantal 100% benodigde scheidsrechters is de berekening van de 1 op 2 norm (1 scheidsrechter op twee ingeschreven teams).
  • Aantal actieve scheidsrechters is het aantal werkelijk actieve scheidsrechters.

Tip
Om meer scheidsrechters te hebben, dan volgens 2 op 1 norm nodig is.
De meeste scheidsrechters hebben namelijk één of meerdere teamkoppelingen en zijn (op enkele uitzondering na) daardoor niet 100% inzetbaar. Het is de verenigingen dan ook aan te raden om uit te gaan bij een teamkoppeling van 50% inzetbaarheid.
Bij meer scheidsrechters wordt er minder belasting van de huidige actieve scheidsrechters gevraagd. En wordt het percentage gerealiseerd fluiten gemakkelijker gehaald.