Digitale Legitimatiekaart

Instructie toepassing  gebruik bonds(legitimatie)pas bij wedstrijden

M.i.v. het seizoen 2016-2017 is het toepassen van de digitale pas verplicht voor iedereen, die voor een wedstrijd op het Digitale Wedstrijd Formulier (DWF) gezet wordt. Dus niet alleen de spelers, maar ook scheidsrechters, coaches, teambegeleiders en W-functionarissen. De foto dient te voldoen aan pasfoto eisen (o.a. in kleur, actueel, goedgelijkend, voldoende contrast, niet beschadigd, geen kopie) Dus ook geen foto's met cap, hoed, bril etc. en zeker  geen achtergronden)

Indien DWF niet werkt of de foto is niet duidelijk genoef, dan kan om een ID bewijs gevraagd worden.


Instructie gebruik digitale versie
De scheidsrechter kan via zijn eigen mobile telefoon of de mobile telefoon van de aanvoerder/coach van het betreffende team of van de tablet van de jurytafel) de gegevens van het betreffende team oproepen.
Er wordt door de scheidsrechter gekeken of op het DWF de teamsamenstelling kloppend is. Indien de scheidsrechter hierbij gebruik maakt van de app op eigen telefoon, dan kan hierop goedkeuring verleend worden. Indien de app niet beschikbaar is op de telefoon van de scheidsrechter dan dient de goedkeuring op het DWF (tablet) gemaakt te worden.
Akkoord dient niet gegeven te worden op de telefoon van de aanvoerder/coaches.
Instructies voor official:
• Open de Sportlinked App.
• Ga naar programma.
• Ga naar de betreffende wedstrijd.
• Klik op de knop Digitaal Wedstrijdformulier.
• Kies het team dat gecontroleerd moet worden door op het logo te klikken.
• Nu krijg je de spelersopgaaf van dit team te zien.
• Hier kunnen de foto’s gecontroleerd worden.
•  Indien de foto’s te klein zijn om de controle uit te voeren, kun je de foto’s selecteren door deze aan te raken. Dan verandert de foto in een vinkje en kies je voor Details (i).
•  De foto’s van de geselecteerde personen worden dan groter getoond en hier kan men via vorige en volgende naar de (geselecteerde) personen gaan.

 De controle dient zoals te doen gebruikelijk ruim voor de wedstrijd te geschieden opdat de bevestiging kan worden gecontroleerd/vastgelegd op/via het DWF.
• Bij onjuistheden in de gegevens dient de official hiervan op het DWF opmerkingen te plaatsen.
• Bij een niet (onvoldoende) gelijkende foto, kan deze afgekeurd worden en dient de betreffende persoon zich via de papieren legitimatiekaart te legitimeren. Indien deze niet aanwezig is, dan volstaat een eigen ID, maar wordt op het DWF het vinkje “geen legitimatie” aangeklikt.
• Van een afgekeurde foto krijgt de vereniging via het DWF melding (vak opmerkingen).

Op de digitale pas zijn de volgende gegevens zichtbaar:
• Naam
• Pasfoto
• Speelcategorie
Indien aanwezig:
• Officialbevoegdheid
• Overige functies

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen, bel met het bondbureau of mail naar