Samenstelling

Voorzitter Andries Kruijt  
Secretaris Ellen  Post- van Eck  
Competitieleiders Hans van 't Hul   Algemeen
Oscar Volkers Wedstrijdwijzigingen 
Jan Willem v.d. Werf  Tuchtzaken
Erik Schinkel Speelgerechtigheid
Vacature Projecten

Scheidsrechterszaken

Gido Roelofs  
Henny den Dekker
Minipolo vacature  
Talentontwikkeling  Erik van der Brom  
G-Waterpolo vacature    
Penningmeester RWPC Frank Schoenmaker  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competitieleider

Vanaf nu is de competitieleider te bereiken onder een centraal nummer.
Dit nummer is ook bedoeld indien er een calamiteit is en deze doorgegeven moet worden aan de competitieleider.

Let wel, communicatie via dit nummer is alleen bedoeld voor de waterpolosecretarissen van uw vereniging!!!

Het centrale (calamiteiten)nummer

van de competitieleider is

085 30 11 385