Deelnemen

Deelnemers

Deelnemers aan het RTC worden geselecteerd. De selectie wordt gedaan door de trainers van de KNZB jeugdselecties, de trainer van het RTC NH en in samenspraak met de Waterpoloschool Noord-Holland

Trainingen

Zoals het er nu voorstaat is de eerste training van het RTC Waterpolo Noord-Holland gepland op maandag 17 september om half acht ’s ochtends.
De trainingsuren zijn gepland op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 07:30. - 09:00 uur in De Slag in Zaandam.
Er wordt 40 weken getraind, in de schoolvakanties wordt er niet getraind.
Het door de KNZB en door het programma van Paul Metz ondersteunde trainingsprogramma gaat uit van vier keer trainen per week. Het RTC Waterpolo NH biedt ook de mogelijkheid om drie of twee keer te trainen.

Beloftestatus

Elke deelnemer van het RTC krijgt via de KNZB een zogenoemde Belofte Status van het NOC NSF Met deze status zullen scholen medewerking kunnen verlenen aan het individueel aanpassen van schoolrooster. Hiervoor is het verstandig dat ouders nu al contact leggen met de sport coördinator van school.

Kosten

De kosten verbonden aan deelname aan het RTC bedragen € 25 - 22,50 en 17,50 per week bij een deelname van respectievelijk 4, 3 of 2 keer deelname per week.
Deelnemers hebben zelf de mogelijkheid om aan te sluiten bij een,  door Yvonne van Gennip opgezette, crowdfunding podium voor sporttalenten (Talentboek: www.talentboek.nl) .