Waterpoloscholen en RTC

De ontwikkeling van de Waterpoloscholen en de Regionale Trainingscentrums (RTC) is volop in beweging.

In de RWPC nemen twee leden zitting. Alle WPS en RTC's vormen gezamenlijk één overlegorgaan en werken daaronder volgensde gezamenlijk doelstellingen.  Grafisch ziet dit er zo uit

Op dit moment kent de regio de volgende  certificeerde WPS en RTC

  • Waterpoloschool Noord-Holland
  • Regionaal Trainings Centrum Noord-Holland
  • Waterpoloschool en Regionaal Trainingscentrum Midden

Voor informatie over de ontwikkeling kunt contact opnemen. Andries Kruit