Scheidsrechter Coördinatoren

In de praktijk is gebleken dat er nieuwe rol binnen waterpolo/verenigingen nodig is om alle ontwikkelingen op juiste wijze te kunnen implementeren en te kunnen volgen.
Sinds januari 2018 is dan ook door alle regio's en bond besloten om per vereniging een SR-coördinator in te voeren.
De SR-coördinator wordt de spin in het web al het gaat om de communicatie met de scheidsrechters binnen de vereniging, de LSC, RSC en de RWPC en als het gaat opleidingen om interne opleidingen te coördineren. Een en ander is vastgelegd in een beschrijving die elders op de website te vinden. Grafisch ziet dit er zo uit;
spin

Omschrijving Scheidsrechterscoördinator

 • Elke vereniging zorgt voor een scheidsrechterscoördinator, wiens naam bij de RSC bekend is.
 • De scheidsrechterscoördinator is een zelfstandige functie binnen een vereniging en kan gezien de hoeveelheid aan taken niet worden gedaan door een commissie- en/of bestuurslid met een andere taak binnen de vereniging.
 • De scheidsrechterscoördinator rapporteert aan de voorzitter van de waterpolocommissie van de vereniging;
 • De scheidsrechterscoördinator is lid van de watercommissie van de vereniging;
 • Binnen het waterpolo beleid van de vereniging krijgt de scheidsrechterscoördinator mandaat van de waterpolo commissie om zelfstandig zijn takenpakket uit te voeren

Taken Scheidsrechterscoördinator

 1. De scheidsrechtercoördinator is het aanspreekpunt voor alle Scheidsrechterzaken van en naar de Regionale Scheidsrechter Commissie (RSC) en de Landelijke scheidsrechterscommissie (LSC);
 2. De scheidsrechtercoördinator is het aanspreekpunt voor alle Scheidsrechterzaken binnen de vereniging;
 3. De scheidsrechtercoördinator volgt de inzetbaarheid van de scheidsrechters via de statistiek overzichten in Sportlink;
 4. De scheidsrechtercoördinator communiceert de statistiek overzichten naar de scheidsrechters van de vereniging;
 5. De scheidsrechtercoördinator identificeert problemen omtrent de scheidsrechters van de vereniging en indien nodig informeert de RSC/TGS hierover;
 6. De scheidsrechtercoördinator is behulpzaam in de communicatie m.b.t. vervanging van de scheidsrechters binnen de vereniging. De scheidsrechter blijft zelf verantwoordelijk. De scheidsrechtercoördinator stimuleert de werving van scheidsrechters binnen de vereniging;
 7. De scheidsrechtercoördinator stimuleert het behoud van scheidsrechters binnen de vereniging;
 8. De scheidsrechtercoördinator coördineert de opleidingen SR1/SR2/W/SR3 binnen de vereniging (eventueel in samenwerking met andere verenigingen).
 9. Bezoekt bijeenkomsten voor SR-coördinatoren.