Vragen en beantwoording over spelregels

Vraag over toepassing

19.2 Het beletten van het nemen van een vrije worp.
De verdediger wordt bestraft met een U20. Verdediger moet eerst afstand nemen van de nemer van de vrije worp, alvorens te proberen het schot te blokken. Het afstand nemen gebeurt zonder het aanraken van de speler die de worp neemt én zonder een poging het nemen van de worp te beletten. Binnen een symbolische straal van 1 meter, vanaf de nemer van de vrije worp, kunnen de scheidsrechters deze regel toepassen.

Nadere uitleg

Deze spelregel staat in het teken van het beletten van een vrije worp. Een speler die een vrije worp tegen krijgt en blijft liggen (zou ook kunnen omdat hij/zij niet weg kan bewegen door een achterliggende speler/muur) wordt niet uitgesloten, hij/zij belet niet het nemen van de vrije worp. Iemand die niets doet, kan niet voor niets bestraft worden. Het gaat erom dat de nemer van de vrije worp zonder beperking de vrije worp kan uitvoeren en dit ligt ter beoordeling van de scheidsrechter. Wanneer een speler wegbeweegt, zonder zijn arm te heffen of lichaam, dan is dat duidelijk dat de uitvoering van de vrije worp zonder problemen kan worden uitgevoerd. De snelheid is ook van belang. Wordt de vrije worp zo snel uitgevoerd dat de verdediger niet eens weg kan bewegen, dan is dat ook geen uitsluiting, tenzij het nemen niet vrij kan worden uitgevoerd. Uitgangspunt is het vrij kunnen nemen van de worp. Soms zoekt de nemer van de vrije worp de verdediger op. Dan is het een aanvallende fout (simuleren).

Dus; wanneer de vrije worp gewoon kan worden uitgevoerd, is er niets aan de hand, ook al ligt de verdediger dichtbij.