Opleidingen

Wij coördineren momenteel twee verschillende cursussen en wel de cursus opleiding scheidsrechters (SR3) en basiscursus scheidsrechter (voorheen de opleiding W-Functionaris en Waterpolocheidsrechter 2)
Indien er vragen zijn dan even een e-mail sturen naar

Hieronder staat momenteel geen cursussen gepland.
Er wordt gekeken naar drie of vier cursussen die starten najaarr 2019.  Zodra datums en plaats bekend zijn, dan worden deze hier gepubliceerd.
Inschrijven kan via de voorinschrijvingslijst op www.wpofficials.nl

Cursus data Scheidsrechtercursus (SR3)

Er staat een cursus gepland op

1e avond                                                        
2e avond + oefenwedstrijd     
3e avond + oefenwedstrijd   
4e avond + oefenwedstrijd   
5e avond + oefenwedstrijd   
6e avond + oefenwedstrijd   
7e examen                              

Examentijd en plaats wordt nader bekend gemaakt.

Cursustijden:    19.30 – 22.15 uur.
Docenten:       
Locatie:             

Gastvereniging:

Voorwaarden voor het organiseren van een cursus of deelname aan de cursus vindt u hier.
Cursusboek scheidsrechter vindt u hier

Het inschrijfformulier is opgenomen is te vinden op www.wpofficals.nl
De verenigingen hebben hiervoor een login. Voor de SR3 cursus is de bevoegdheid W-Functionaris nodig om te kunnen inschrijven

Basiscursus

Uitleg

Via het LOO (Landelijk Overleg Officials) is vastgesteld dat de scheidsrechtersopleiding gestandaardiseerd dient te worden voor het gehele land om zo een eensluidend niveau in de opleidingen van officials te verkrijgen. Voor het theoretische gedeelte dient gemaakt te worden van een E-learning omgeving. Uitgangspunt is om de opleidingen in delen te laten plaatsvinden. De basiscursus is de eerste die van heden wordt gehanteerd
Uitgangspunt is, dat iedereen die waterpolo speelt vanaf 16 jaar dit verplicht doet.
Dit om zo de spelkennis te vergroten en begrip te krijgen dat de scheidsrechters een andere kijk op de situatie kan hebben dan spelers ervaren.

Vanaf 2019 – 2020 is dit voor de spelers die in het seizoen16 worden een verplichting. Uiteraard is staat het de vereniging vrij om andere spelers/coaches dit ook te laten doen. Aan te bevelen is om met name ouders die teambegeleiding/coachen van de jeugdteams dit ook te laten doen.
Door een werkgroep bestaande uit leden uit alle regio’s is basiscursus ontwikkeld en  gereed om te gebruiken. Indien men de cursus met goed theoretisch en praktijk) gevolg heeft beëindigd, dan heeft de cursist twee bevoegdheden. Namelijk Waterpoloscheidsrechter 2 en W-Official
In het najaar van 2019 wordt vervolgcursus ontwikkeld. Tot dat die af zijn zal de huidige SR3 cursus worden gehanteerd.