Basiscursus

CURSUSDELEN
De cursus bestaat uit een theoretisch deel en een praktijkdeel.
Tijdens het theoretische- en oefengedeelte worden de cursus begeleid door iemand van de vereniging die minimaal de bevoegdheid Ya heeft of Waterpolotrainer 2 is. Tot dat de vervolgcursus gereed en uitgerold is, zal het afronden van het theoretisch gedeelte voldoende zijn om de W-bevoegdheid te verkrijgen. Met het goed gevolg afleggen van het praktijk gedeelte leidt tot bevoegdheid Waterpoloscheidsrechter 2 (SR2). Nadat de vervolgcursus gereed is, dan wordt het behalen van het praktijkgedeelte verplicht voor beide bevoegdheden.

THEORIE- EN OEFENGEDEELTE
Het theoretische gedeelte kan de cursist in eigen tempo doen via het e-learning systeem. Na de start van de cursus zorgt de vereniging voor begeleiding en dat er geoefend kan worden in het fluiten en fungeren als W-Official.

PROCEDURE

  1. De SR-coördinator van de vereniging doet een verzoek, via het daarvoor bestemde formulier, voor een inlog voor de cursisten bij de RSC ().
  2. Het volledig ingevulde formulier wordt door de rsc naar het bondbureau gestuurd. Let hierbij, dat de deelnemers lid van de vereniging dienen te zijn en dat de gegevens gelijk zijn aan die in Sportlink staan.
  3. Na ontvangst op het bondsbureau zullen de cursisten binnen twee werkdagen in het systeem worden ingevoerd.
  4. Nadat de cursist met goed gevolg het theoretische gedeelte heeft afgelegd, dan stuur de cursist het certificaat naar de SR-coördinator  van de vereniging. Deze verzamelt ze tot dat alle cursisten het certificaat hebben aangeleverd.
  5. De SR-coördinator stuurt dan alle certificaten met een namenlijst naar rsc-opleidingen.
  6. Na controle wordt het doorgestuurd naar het bondsbureau en binnen twee werkdagen na ontvangst bij KNZB-Opleidingen de bevoegdheid van de deelnemers ingevoerd in Sportlink.
  • De cursiste ontvangt een e-mail met de navolgende inhoud

Geachte Cursist,

Wij heten je van harte welkom bij de Edubus--> onze digitale leeromgeving voor de basisopleiding waterpolo scheidsrechter!
Er is voor jou een login met gebruikersnaam “" aangemaakt. Om deze in gebruik te nemen dien je een wachtwoord op te geven middels de volgende link. Je komt dan direct in jouw online leeromgeving.
https://knzb.edubus.nl/.................
LET OP: De link is eenmalig geldig, je maakt hiermee een persoonlijk wachtwoord aan. Daarna kan je altijd inloggen met jouw gebruikersnaam en je eigen wachtwoord via de volgende link: https://knzb.edubus.nl/pages/edubus/Login
Mocht je een technisch probleem hebben, neemt dan contact op met . De medewerkers helpen je graag weer op weg.

Veel succes!
Met sportieve groet,
KNZB Team Opleidingen

CURSUSGELD
Deelname is gratis. Echter indien de cursist niet slaagt of niet daadwerkelijk als Waterpoloscheidsrechter en/of W-Official gaat fungeren, dan zal de RWPC alsnog cursusgeld ad. € 50,-- per cursist in rekening brengen.