Ontvangstprotocol

Het komt steeds meer voor dat scheidsrechters reizen met openbaar vervoer, maar niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid om te worden opgehaald en/of te worden weggebracht, zoals dit staat beschreven competitiehandboek.

De tekst uit het handboek competitie luidt;
Wanneer de scheidsrechter met het openbaar vervoer reist en hij/zij de vereniging verzoekt hem/haar af te halen en terug te brengen van/naar het station verleent de organiserende vereniging hierbij haar medewerking.

Wanneer de scheidsrechter wenst te worden opgehaald en/of weggebracht, dan neemt hij/zij, ruim van tevoren, zelf contact op met het polosecretariaat van de ontvangende vereniging. Mail en telefoonnummers zijn bekend bij het polosecretariaat van de eigen vereniging.