Wegblijven

In App/Portaal kan staan "niet opkomen" . Hierover worden dan wel eens vragen gesteld over het waarom.
Het niet fluiten kent deze mogelijkheden bij het niet fluiten van een wedstrijd
Afzeggen
Niet opgekomen
Uitgevallen
De indelers hebben dan de mogelijkheid om de reden te vermelden. Bij een ruiling wordt altijd afzeggen gebruikt met de reden ruiling of overname.
Onjuist afzeggen wordt "niet opkomen" gebruikt en dan wordt de reden vermeld.
Aan het eind van het seizoen worden deze meegenomen in het advies tot promotie/demotie naar een andere bevoegdheid. Ook kunnen deze worden meegenomen in de tellingen voor de verenigingen.
Een calamiteit kan altijd gebeuren, maar maak dit kenbaar op juiste manier zoals dit is beschreven op de website bij beschikbaarheid.
Het is uitermate vervelend voor collega scheidsrechters en de teams als er maar één scheidsrechter staat terwijl er twee zijn ingedeeld.
In het beleidsplan van de Regio MidWest staan hiervoor deze artikelen waarbinnen de RSC werkt.

5.5.2 Wegblijven
We onderscheiden vier verschillende soorten wegblijven:
5.5.2.1. Calamiteit (kan gebeuren)
5.5.2.2. Wegblijven zonder mededeling (ernstig, mits calamiteit)
5.5.2.3. Afmelding binnen 24 uur voor aanvang van de wedstrijd (lastig, mits calamiteit)
5.5.2.4. Afmelding tussen indeling en 24 uur voor aanvang van de wedstrijd (afhankelijk inzet herindeler)
5.5.2.1. Calamiteit = wegblijven of (laat) afmelden met geldige reden

• De SR dient, indien mogelijk, binnen een week een e-mail met verzoek tot kwijtschelding te sturen aan de RSC
• De RSC stemt in de volgende vergadering over de legitimiteit van de calamiteit en brengt verslag uit aan de RWPC
• Bij een legitieme calamiteit wordt de -1 kwijtgescholden (de -1 wordt veranderd in 0)
• Bij onvoldoende calamiteit wordt gehandeld alsof er sprake is van wegblijven
5.5.2.2 Wegblijven zonder mededeling (ernstig, mits calamiteit)
• Statistieken: -1 per dag weggebleven (1 of meerdere wedstrijden)
• 3 overtredingen = afvoer advies aan de RWPC (ter beoordeling van de RWPC)
5.5.2.3. Afmelding binnen 24 uur voor aanvang van de wedstrijd (lastig, mits calamiteit)
• Statistieken: -1 per dag weggebleven (1 of meerdere wedstrijden)
• 3 overtredingen = geen promotie advies aan de RWPC (ter beoordeling van de RWPC)
• 5 overtredingen = degradatie advies aan de RWPC (ter beoordeling van de RWPC)
• Bij -1 terugverdienen mogelijk maken (voorrang bij herindeler)
• Recidive/notoire afmelders worden blijvend met voorrang ingedeeld binnen de opgegeven beschikbaarheid (doorgaan tot verbetering)
5.5.2.4. Afmelding tussen indeling en 24 uur voor aanvang van de wedstrijd (afhankelijk inzet herindeler)
• Statistieken: 0 (geen aftrek) of -1 per dag afgemeld (1 of meerdere wedstrijden)
• Het criterium is inzet door de herindeler
• SR geen -1 indien opgelost door SR onderling (alle SR zichtbaar op website)
• SR mogelijk -1 indien oplossing via de herindeler; de herindeler besluit 0 of -1 (tijd) (dit kan eventueel ook gebruikt worden bij afspraken als continudiensten)
• 7 overtredingen (-1) = geen promotie advies aan de RWPC (ter beoordeling van de RWPC)
• 10 overtredingen (-1) = degradatie advies aan de RWPC (ter beoordeling van de RWPC)
• Bij -1 terugverdienen mogelijk maken (voorrang bij herindeler)
• Recidive/notoire afmelders