Beschikbaarheid

De beschikbaarheid is in te vullen op het scheidsrechtersportaal. Een handleiding vind je hier. Klik hier om naar het portaal te gaan.

Afmelden
Het is belangrijk om te weten hoe het afmelden is geregeld. De (her)indeler is alleen voor persoonlijke calamiteiten en wordt nu (over)belast met veel te veel e-mails binnen, met ik kan niet fluiten omdat ……………
Er zijn allerlei legitieme redenen voor deze afmelding, maar het is niet de bedoeling dat de indeler de problemen oplost die voorkomen kunnen worden.
Het een en ander wordt uitgelegd in het beleidsplan van de RWPC /scheidsrechterszaken. Klik hier voor de volledige tekst.
In kort:
De beschikbaarheid wordt gevraagd om vier weken van te voren de beschikbaarheid in het portaal te hebben ingevuld. (vier weken van te voren houdt in 4 weken geteld na de dag dat je in het portaal bent. Dus op vrijdag telt de 4 weken vanaf zaterdag.

 • Niets invullen betekent beschikbaar
 • De RSC zorgt dat plm. 3 weken van te voren het basisrooster bekend is.
 •  Ruilen met een andere scheidsrechter dat kan. Zorg dan wel dat;
  •  het niveau van de wedstrijd en de bevoegdheid van de scheidsrechter overeenkomt
  • de ruiling wordt doorgegeven aan
  • de indeler zorgt voor verwerking en dit wordt zichtbaar in het portaal.
 • De RSC kan namens jou een e-mail met een ruilingsverzoek sturen. Echter blijf je verantwoordelijk voor de wedstrijd totdat de ruiling is verwerkt en niet meer in je portaal staan.
 • Afzeggen door een calamiteit kan alleen 2 x 24 voorafgaande aan de wedstrijd(en) door dit telefonisch te melden bij de indeler die dat weekend de calamiteiten doet.
  • Het telefoonnummer van deze her-indeler is 085 - 06 06 489
  •  Dus niet een SMS, whatsapp of een e-mail sturen. Je mag wel de voice-mail inspreken. Een e-mail wordt niet gelezen, want de indeler is ook scheidsrechter en kan op dat moment al in een zwembad zijn.
  • Pas als je de indeler hebt gesproken, dan is de afmelding doorgekomen.

Samengevat:
Je naam blijft aan de wedstrijd hangen totdat een vervanger door jezelf of door ons is gevonden en akkoord bevonden. Je blijft dus verantwoordelijk voor de wedstrijden tenzij hier door calamiteiten of andere niet voorkomen oorzaak reden voor is die bij ons bekend is. Je bent immers ingedeeld op basis van je beschikbaarheid. Feestjes en portaalfouten zijn helaas geen geldige reden voor afzeggen en worden als niet opkomen beschouwd.

Ruilen

Als scheidsrechters met elkaar willen ruilen, dan kan dat in principe. Maar men dient de indeler van te voren op de hoogte te stellen. En de indeler dient voor deze ruiling instemming te geven. Normaliter zal er geen bezwaar zijn, maar er wordt wel gekeken of de scheidsrechters het gevraagde niveau van de wedstrijd aankan en is dit niet het geval dan bestaat de mogelijkheid dat de ruiling niet door kan gaan.

Weer gaan fluiten

Tijdelijk stoppen en daarna weer gaan fluiten, dat is mogelijk. Maar houdt rekening met dat in de loop van de tijd spelregels en de instructies veranderen. Daarom hanteert de Regio Midwest een paar uitgangspunten voor het herintreden als scheidsrechter.

 • Een scheidsrechter kan een jaar stoppen met behoud van de bevoegdheid als men minimaal de bevoegdheid Yd heeft en minimaal vier jaar aaneengesloten fluit.
 • Indien de scheidsrechter langer als één jaar gestopt is, dan is de scheidsrechters van de scheidsrechterlijst geschrapt. Het opnieuw gaan fluiten wordt dan per scheidsrechter bekeken.

Afhankelijk op welk niveau en hoe lang men gefungeerd heeft als scheidsrechter kan dit betekenen:

 1. tot direct intreden op een dezelfde of een lagere bevoegdheid
 2. het eerst fluiten op een daarvoor aangewezen (oefen)wedstrijd waarbij een rapportage wordt gemaakt, waarna de een beslissing wordt genomen.
 3. het doen van examen op de eerstvolgende cursus scheidrechter.
 4. het volgen van een gedeelte van de cursus met examen.
 5. het volgen van de gehele cursus scheidsrechter.

Het verzoek tot opnieuw gaan fluiten dient door de herintreder naar de RSC te worden gestuurd en wordt besproken op de eerstvolgend vergadering van de RSC en zal dus nooit direct geeffectueerd worden.