Signaleringen

Vanaf 1 februari 2019 gaat Regio Midwest werken met signaleringen.
Wat is het doel van signaleringen
• Stimuleren van geven van onderlinge feedback bij scheidsrechters
• Beeld geven van het functioneren van scheidsrechters
• Verzamelen van input voor een clinic /workshop
• Input voor verdere ontwikkeling en bijstelling van het beleid

Een signalering is geen “bewijsmateriaal”, maar kan aanleiding zijn om iemand te laten beoordelen!Wanneer er meerdere signalen (positief/negatief) ontvangen worden die afkomstig zijn van verschillende collega scheidsrechters kan er sprake zijn van een goede reden om een scheidsrechter te laten beoordelen.

Wanneer maak je een signalering

Na elke wedstrijd maakt een scheidsrechter een signalering
• Je met een collega fluit met hetzelfde niveau
• Je met een collega fluit van een lager niveau
• Uitgangspunt van elke signalering is Goed/8 (wees kritisch)
• Alleen scheidsrechters signaleren elkaar

Hoe doe je dit

Via de webapp op:   https://tgssignalering.nl
De link is een internetsite voor computer en/of smartphone

Onderaan staat een werkinstructie om deze webapp te installeren op je telefoon, deze kan je ook benaderen via een computer (ga naar website tgssignalering.nl). Verzoek is om de werkinstructie eerst uit te voeren. De werking van de webapp is als volgt wanneer je deze op je telefoon/computer geïnstalleerd hebt:
Selecteer je eigen naam (toets de letters van je achternaam in. Je ziet tevens je niveau).
Selecteer de naam van de waargenomen scheidsrechter(collega).
Vul het wedstrijdnummer in (haal deze uit de Waterpoloapp)
Bij “Hoe was de wedstrijd” maak een keuze uit 1 van de 3.
Bij “Cijfer voor de waargenomen scheidsrechter” vul het cijfer in. Uitgangspositie is een 8 van goed. Maar durf kritisch te zijn. Zowel positief als wanneer het minder goed was.
Bij “Opvallende positieve punten”, geeft punten aan welke positief waren
Bij “Opvallende verbeterpunten”, geeft aan welke punten de scheidsrechter kan meenemen naar de volgende wedstrijden
Bij “Heb je bovenstaande besproken met de scheidsrechter?”, maak keuze uit Ja en Nee. Bij nee, komt een extra vraag met de vraag waarom
Klik op versturen. De gegevens worden opgeslagen en er zal geen mail gezonden worden aan de scheidsrechter(s). Bij de vorige versie kreeg alleen de scheidsrechter welke het formulier invulde.


De opgeslagen gegevens wordt wekelijks door de werkgroep gelezen en aan de hand van de signaleringen zal actie worden ondernomen om een scheidsrechter(s) wel/niet te gaan beoordelen. Dit kan enerzijds omdat we positieve gegevens ontvangen of anderzijds minder positieve. Hoe meer signaleringen er worden gemaakt hoe beter beeld er komt over een scheidsrechter.

Verzoek is om met deze webapp te gaan werken en wanneer er vragen zijn om deze te melden bij de werkgroep ()
 
Zie hieronder het stappenplan voor Android en iOS.

Voor Android

Voor IOS

IOS

 

Beoordelingen/Rapporteren

Dit gedeelte is alleen voor diegene die rapportages doet.
In het seizoen 2015-2016 is men overgegaan tot een vernieuwde manier van raportage maken. Download de uitleg, toelichting en werkformulier als een rapportage gemaakt wordt. Het vernieuwde rapportageformulier, zoals deze in het portaal staat, die kun je downloaden. Dan kan je op voorhand zien wat er ingevuld dient te worden. 

Het rapportageformulier hoeft niet aan de gerapporteerde scheidsrechter te worden meegegeven. Deze ziet de raportage terug in zijn eigen portaal.

Geef aub. tekstueel feedback en vul niet alleen het gevraagde in. Met een goede feedback kan de scheidsrechter dit oppakken en verbeteren.

Gebruik het  werkformulier om in het zwembad in te vullen, daarna kun je deze ingevulde gegevens direct overbrengen naar het formulier wat in het portaal staat.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Voor het werkformulier klik hier
Een toelichting op het invullen kun je hier downloaden.

Voor de richtlijnen voor het juist invullen klik hier.

Voor het rapportageformulier klik hier.

Promotieregeling bevoegdheden

Regelmatig krijgen we de vraag van scheidsrechters over hoe de promotie- en degradatieregeling.
Er spelen hier een aantal factoren mee.
1e De normering dient gehaald te worden.
2e De gemaakte rapportages moeten voldoende zijn.

Normering
Laten we met de normering beginnen. Hieronder staat schematisch weergegeven hoeveel wedstrijden en weekenden de scheidsrechter minimaal dient te fluiten voor behoud of promotie.
Dit schema wordt afhankelijk van de weekenden en wedstrijden per seizoen aangepast.
 

Bevoegdheid

Norm

Wedstrijden

Norm

Weekenden

Behoud of

Promotie

  100% 40 100 % 34  
Yf 20% 8 20% 7  
Ye 25% 10 25% 9  
Yd 30% 12 30% 10 behoud
Yd 40% 16 40% 14 promotie
Yc 40% 16 40% 14  
Yb 45% 18 45% 15  
Ya 50% 20 50% 17 behoud
Ya 70% 28 70% 24 promotie

De aantal wedstrijden en weekenden dienen evenredig verdeeld te worden over het seizoen.
Dus aan het begin van het seizoen alles fluiten en de rest van het seizoen niet, dan wordt niet voldaan aan de normering.

Rapportages
Er wordt getracht om van iedere scheidsrechter minimaal 2x per seizoen een rapportage te laten maken. Dit betekent minimaal zo’n 600 rapportages en dat wordt gezien het grote aantal niet altijd gerealiseerd. Uiteraard spelen hier ook factoren mee, waar de scheidsrechter zelf invloed op heeft.
Is de beschikbaarheid ruim ingesteld in tijd en kilometers, dan is het ook gemakkelijker voor de indelers om de scheidsrechter zo in te delen dat ook een rapporteur ingepland kan worden.

Puntentelling
Aan de hand van de verstrekte invul instructie, komt de rapporteur tot punten aantal. Hier bij opgeteld komen de punten die samenhangen  met de aard van de wedstrijd en het bevoegdheid. Het maximaal te halen punten is 95 + aard + bevoegdheid.

De score is dan ook:    totaal behaalde punten       = score
                                       maximaal te halen punten

Een scheidsrechter die boven of onder zijn bevoegdheid fluit ( zie 4.1 t.m.4.6 ) krijgt bij zijn totaal behaalde punten een + of – correctie van 2 punten.


Voorbeeld voor behoud Ya bevoegdheid
• Minimaal 0.85 te halen als gemiddelde rapportagescore.
• Voldoende beschikbaarheid.

Promotie
Halverwege en aan het eind van het seizoen maakt de RSC een voorstel voor promotie of degradatie van de bevoegdheid. Dit voorstel dient door de RWPC te worden aangenomen alvorens de promotie of degradatie wordt doorgevoerd.

Volledige tekst
Hierboven staat maar een klein gedeelte van de promotie- en degradatieregeling. Het volledige document kun je hier downloaden.

Wanneer er nog vragen zijn, dan even een e-mail naar