Uitvallen DWF

Jammer dat we het uitvallen of vastlopen van het tablet niet 100% kunnen voorkomen. Hoe nu te handelen.

 1. Zorg als vereniging dat de tablet voor aanvang volledig is opgeladen.
 2. Zorg dat er een tweede tablet aanwezig is. Dit versneld ook de controle tussen de wedstrijden.
 3. Instrueer de teams dat binnen 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd er niets meer via de app op smartphone wordt verstuurd. Wijzigingen alleen nog uitvoeren op het tablet.
 4. Zorg voor een aanwezigheid van een papieren wedstrijdformulier, deze is te downloaden via deze link Wedstrijdformulier.pdf

Wat te doen bij het niet kunnen aanvangen of verder gaan met het DwF.

 1. Ga verder op het papieren wedstrijdformulier
 2. Vul alleen het wedstrijdnummer, de teamnamen,  capnummers, namen scheidsrechters en namen van de mensen achter de tafel in.
 3. Al is het een gedeeltelijke uitval van de wedstrijd en is het mogelijk om het toch wee in het DWF te zetten, dan nog niet de papieren versie weggooien.
 4. Na afloop de aanvoerders en de scheidsrechters de papieren versie laten ondertekenen.
 5. De scheidsrechter een foto laten maken van het ingevulde formulier.
 6. De papieren versie wordt door de vereniging naar de competitieleider gestuurd. Ook kan men naderhand het DWF invullen.
 7. De scheidsrechter stuurt de foto op naar de competitieleider.from

Mailadres competitieleider

 • Regiowedstrijden MidWest: 
 • Bondswedstrijden KNZB: