Handboek Competitie

Vanuit de KNZB wordt elk seizoen een handboek competitie samengesteld.
Daar waar de regio afwijkt van de KNZB geldt het handboek van de regio boven het handboek van de KNZB.

Voor de KNZB competitie bepalingen 2020 – 2021 klik hier.
Voor de aanvullingen Handboek Regio MidWest 2020-2021 klik hier.

Bekercompetitie Midwest 2020-2021

  • Voor bepalingen Beker competitie 2020-2021 klik hier.
  • Overzicht Bekercompetitie Regio Midwest 2019 - 2020 klik hier.

Registreren Combi Teams 2020-2021

De naamvoerende vereniging kan hier t/m 15 juni 2020 per team aangeven welk team ingeschreven is via Sportlink Club en dat een combi team wordt en met welke vereniging(en)

Voorlopige indeling competitie 2020-2021

Aan de hand van de inventarisatie door de landelijke competitieleider is aangegeven welke teams willen promoveren of degraderen. Aanvullend hierop heeft de RWPC contact gezocht met een paar verenigingen/teams. De hieruit voortgekomen voorlopige senioren teamindeling staat hier. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend; de definitieve teamindeling wordt gemaakt nadat de teaminschrijvingen gedaan zijn.

De definitieve teamindeling per klasse staan hier.

Conceptrooster seizoen 2020-2021

Herindelen van bepaalde klassen wordt in het seizoen 2020-2021 niet gedaan. 
Vorig seizoen gebeurde dit nog wel voor de Dames 1ste klasse en EG 2de klasse.

Speelweekenden Regio Midwest 2020-2021 klik hier.

Tips voor invoeren conceptrooster, klik hier.

Promotie/Degradatie 2019-2020 en Eindstanden seizoen 2018-2019

  • Voor de promotie/degradatieregeling 2019-2020 van de Regio MidWest klik hier
  • Welke teams zijn in seizoen 2018-2019 gepromoveerd of gedgradeerd. Klik voor het overzicht hier
  • Voor eindstanden senioren seizoen 2018-2019 klik hier
  • Voor eindstanden jeugd seizoen 2018-2019 klik hier

Let op: de competitieleiding kan van de gepubliceerde regeling afwijken indien de competitie voor het seizoen 2020-2021 door de inschrijvingen voor dat seizoen onevenwichtig wordt.

Speeltijden

Klik hier voor de speeltijden in het seizoen 2020-2021van de Bond en de Regio Midwest.

Protest

Indien een team bij een wedstrijd protest aantekent, dient binnen 2x24 uur een protestformulier te worden ingediend bij de competitieleiders. Echter kan dit indienen pas als het formulier binnen 15 minuten na afloop van de wedstrijd door beide aanvoerders en scheidsrechters zijn ondertekend. Het team dat protest aantekent, is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het juiste formulier dat hier kan worden gevonden.

Jaarplanning

Voor de competitie 2019-2020 is een jaarplanning 2019 gemaakt. Voor deze planning klik hier