Dispensatie te oude spelers

Dispensatie kan slechts aangevraagd worden voor de C, D, E en F-afdelingen. Per jaar zal worden beoordeeld of dispensatie kan/zal worden verleend voor de BM. De uitdraai van de mail waarin de dispensatie wordt verleend, dient bij controle van de spelers via DWF te worden aangeboden.
Per team kan voor maximaal 2 spelers/speelsters (C en D) respectievelijk 1 speler/speelster (D5, E en F) dispensatie aangevraagd worden.
Het geboortejaar van dispensatiespelers/speelsters mag maximaal 1 jaar afwijken van de voor die klasse geldende geboortejaren.
Dispensatiespelers/speelsters zijn niet gerechtigd in te vallen in een hogere leeftijdscategorie. Zodra dit gesignaleerd wordt, vervalt de dispensatie.
Als van één vereniging in dezelfde leeftijdscategorie meerdere teams ingeschreven worden, kan er slechts voor één team (het hoogst ingeschreven team) dispensatiespelers aangemeld worden.

Aanvragen dispensaties

Dispensaties dienen bij de voorlopige inschrijving van het team aangevraagd te worden. De aanvraag moet met duidelijke toelichting ingestuurd worden op een daarvoor verstrekt formulier. Half juni zal de dispensatie bekend zijn en doorgegeven worden aan de betreffende waterpolo secretaris.

Digitaal aanvragen dispensatie

Om het de verenigingen en ons zelf makkelijker te maken is het dispensatieformulier digitaal gemaakt. Alleen via dit formulier aangevraagde dispensaties worden in behandeling genomen.
Om het formulier in te vullen klik hier

Attentie: ploegen met dispensatiespelers kunnen geen kampioen worden, aan landelijke wedstrijden meedoen en/of promoveren. Teams met dispensatiespelers zullen een * achter de teamnaam toegevoegd krijgen.
Het formulier komt beschikbaar als de inschrijving voor het nieuwe seizoen start.

Het formulier komt beschikbaar als de inschrijving voor het nieuwe seizoen start.

Dispensatie te jonge spelers

Voor de jeugd wordt gewerkt met de volgende leeftijdsindeling:
• A - jeugd: spelers onder 19
• B - jeugd: spelers onder 17
• C - jeugd: spelers onder 15
• D - jeugd: spelers onder 13
• E - jeugd: spelers onder 11
• F - jeugd: spelers onder 9
Het gaat hierbij om de leeftijd op 1 januari. Indien een speler op 20 december 11 wordt, speelt hij/zij in de competitie voor de D-jeugd. Indien de speler op 1 januari 11 wordt, speelt hij/zij in de competitie voor de E-jeugd.

D, E en F-jeugd

Jeugdspelers uit de D, E en F -categorie mogen maximaal één leeftijdscategorie hoger spelen dan ze op grond van hun leeftijd zijn. Deze regeling is opgenomen ter bescherming van hele jonge spelers.
[Voorbeeld: Een speler uit de F -categorie (onder 9), mag niet invallen in de D -categorie (onder 13) ook al heeft een vereniging geen team in de E-categorie.]

Dispensatie voor uit de categorie D, E en F

De RWPC kan dispensatie verlenen aan deze spelers/speelsters voor deelname aan wedstrijden van een hogere leeftijdscategorie dan waar deze spelers(sters) op grond van het reglement zouden mogen invallen. Voor het verlenen van dispensatie gelden de volgende regels:

  1. De dispensatie dient aangevraagd te worden bij de competitieleider.
  2. Er dient een verklaring van de ouder(s) te worden meegestuurd dat zij hier mee instemmen. Klik hier voor de in te vullen verklaring.