Competitieleiders

Er liggen diverse taken bij de competitieleiders

 • Samenstellen competitie
 • Wijzigingen wedstrijden
 • Dispensaties
 • Controle wedstrijdformulieren
  • Wedstrijdgegevens
  • Mutaties W-functionarissen
  • Fungeren W-Functionarissen bijhouden
  • Controle spelers.
  • Doorsturen van rapporten.
  • Administratieve boetes.
 • Handboek competitie

Bereikbaarheid

Vanaf nu is de competitieleider te bereiken onder een centraal nummer.
Dit nummer is ook bedoeld indien er een calamiteit is en deze doorgegeven moet worden aan de competitieleider.

Let wel, communicatie via dit nummer is alleen bedoeld voor de waterpolosecretarissen van uw vereniging!!!

Het centrale (calamiteiten)nummer is 085 30 11 385

 

Wedstrijdformulieren

Het gebeurt nog steeds dat er dient te worden teruggevallen op het papieren wedstrijdformulier.

Als dat gebeurd dan dient als volgt te worden gehandeld:
1. Het formulier dient zo volledig mogelijk te worden ingevuld
2. Na afloop ondertekenen beide aanvoerders en beide scheidsrechters het formulier.
3. De scheidsrechter maakt een foto van het ingevulde formulier.
4. De scheidsrechter stuurt deze foto naar
5. Het originele formulier gaat naar het polosecretariaat van de thuisvereniging en deze weet hoe te handelen volgens het handboek competitie

Het papieren formulier is te downloaden op downloads