Competitieleiders

Er liggen diverse taken bij de competitieleiders

 • Samenstellen competitie
 • Wijzigingen wedstrijden
 • Dispensaties
 • Controle wedstrijdformulieren
  • Wedstrijdgegevens
  • Mutaties W-functionarissen
  • Fungeren W-Functionarissen bijhouden
  • Controle spelers.
  • Doorsturen van rapporten.
  • Administratieve boetes.
 • Handboek competitie

Bereikbaarheid

Vanaf nu is de competitieleider te bereiken onder een centraal nummer.
Dit nummer is ook bedoeld indien er een calamiteit is en deze doorgegeven moet worden aan de competitieleider.

Let wel, communicatie via dit nummer is alleen bedoeld voor de waterpolosecretarissen van uw vereniging!!!


Het centrale (calamiteiten)nummer is 085 30 11 385