Verslag verenigingsoverleg 15 mei 2019

In dit verenigingsoverleg zijn enkele belangrijke punten besproken. Vooral aandacht voor de nieuwe aanloopdiploma's, het KNZB-voorstel inzake een landelijke B-competitie en de evaluatie van de diverse regio en interregio-wedstrijden. Het volledige verslag is als volgt: Notulen Verenigingsoverleg dd 15-05-2019.pdf

Zeven juryleden 8 geslaagd!!

Vanaf oktober 2018 is een “8”-cursus georganiseerd door de KNZB.

Vanuit onze regio (MidWest) hebben een aantal kandidaten aan deze cursus deelgenomen.

Deze maand is de cursus afgerond en hebben de volgende dames en heer nu de bevoegdheid “8” achter hun naam staan:

Holly Shorny                      DAW

Gaby Braam                      De Dolfijn

Christiaan v.d. Hoeven      De Dolfijn

Hanan Jabri                       De Dolfijn

Heidi Oudejans                  De Dolfijn

Jitske Grundell                   ZPCH

Marianne Hokke                 ZPCH

Allen van harte gefeliciteerd en we zien jullie bij de wedstrijden in onze regio.

Verenigingsoverleg 21 juni 2018

De highlihgts van dit overleg zijn:

- Linda Visser neemt zitting in de regiocommissie synchroonzwemmen namens Noord-Holland;

- Ook bij de figurenwedstrijden wordt een B-competitie ingevoegd;

- De miniregio uitvoeringen wordt op 8 juni 2019 gehouden i.p.v. 29 juni 2019; de regio uitvoeringen wordt vervolgens op 29 juni 2019 gehouden.

Het verslag is als volgt: Notulen Verenigingsoverleg dd 21-06-2018.doc

Verenigingsoverleg 15 juni 2017

Overleg verenigingen regio Midwest

Donderdag 15 juni was het jaarlijks overleg met de verenigingen in het clubgebouw van De Dolfijn. Het was een enerverend overleg met een goede opkomst.

Eén belangrijke reglementswijziging is dat bij de aanloop uitvoeringen (miniregio) vanaf het nieuwe seizoen de categorie is gesplitst in groepen en duetten/trio's.

Verder waren bestuurswisselingen aan de orde. Anneloes ten Brink verlaat de regiocommissie als voorzitter (deze vacature staat nog steeds open!!). Daarnaast verlaat ook Maria Assin de regiocommissie; Jettie Klein zal haar zetel overnemen, met voornamelijk als taak de officials en opleidingen. Beide dames werd door Irma Kok met een bos bloemen hartelijk bedankt voor de jarenlange inzet.

Het verslag is als volgt: Verenigingsoverleg d.d. 15-06-2017.docx

Speerpunten seizoen 2016 - 2017

In de Nieuwsbrief van juni wordt speciale aandacht gevraagd voor het werven van juryleden. De regio heeft een tekort aan juryleden en de verenigingen worden opgeroepen om te werven en/of juryleden verder op te leiden.

Tevens wordt aandacht gevraagd voor het voldoende aanmelden van vrijwilligers en officials tijdens wedstrijden. Het is vervelend om bij iedere wedstrijd alsnog uit het publiek oplezers en voorstarters te moeten "plukken".  Verenigingen worden opgeroepen om voor iedere wedstrijd een oplezer en een voorstarter op te geven.

De werkgroep heeft een plan opgesteld voor een A en een B- competitie regio uitvoeringen.

Verslag regio Midwest met verenigingen

In een enerverende vergadering zijn vele zaken besproken. Een werkgroep is ingesteld om na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor een uitvoeringenwedstrijd op B niveau naar voorbeeld van Regio Zuid. Het figuur balletbeen  bij de aanloopmeisjes is nog eens goed beoordeeld. Als eerste in het volgend seizoen wordt een clinic georganiseerd voor coaches en trainers aanloopmeisjes. Niet te snel een aanloopmeisje aanmelden voor het diplomazwemmen! Vervelend voor de meisjes zelf én de beoordelaars!!! Kijk voor het volledige verslag hier: Verslag regiocomm. met veren. dd 15-03-2016.docx

Diplomazwemmen 12 maart 2016

 

Het was gezellig en ontspannen in Den Hommel te Utrecht. Van de 28 meisjes wisten 27 het diploma te behalen. In drie panels werd het diplomazwemmen afgenomen. Met een gemiddelde van 43 punten werden de zes barracuda diploma's gehaald; een mooi uitgangspunt voor de Age 1.

ZC Amersfoort nam met elf meisjes deel en Zwemlust den Hommel twaalf. Op de vraag of er ledenwerf acties waren gevoerd kwam het antwoord dat beide verenigingen dat niet gedaan hebben. Geregeld publiceren in de plaatselijke media, mond op mond reclame binnen de eigen vereniging en deelnemen aan clinics leverde de aanloop nieuwe leden op.

Kikkeren, één van de diploma-onderdelen:

Kikkeren, één van de onderdelen

Limietenwedstrijd Age 1 en 2 op 23 april!!

De uiterste inschrijvingsdatum van de Synchro Beat 2016 is 10 mei 2016.

Dit betekent dat de limietenwedstrijd die voor 14 mei a.s. gepland stond "te laat" is. Om die reden is een switch gemaakt in het wedstrijdrooster.

Op 23 april 2016 zal de limietenwedstrijd Age 1 en Age 2 worden gehouden in het Sloterparkbad te Amsterdam:

Juryvergadering 12.45 uur

Inzwemmen       13.00 uur

Aanvang             13.30 uur

Inschrijving uiterlijk 1 april 2016 bij het secretariaat van Amsterdam

Op 14 mei 2016 zal de miniregio uitvoeringen worden gehouden in zwembad Merwestein te Nieuwegein:

Juryvergadering 15.15 uur

Inzwemmen        15.30 uur

Aanvang             16.00 uur

Inschrijving uiterlijk 22 april 2016 bij het secretariaat van Utrecht

Zoals opgemaakt kan worden uit het vorenstaande zijn de limietenwedstrijd en de miniregio uitvoeringen voor wat betreft de datum omgedraaid.

Diplomazwemmen 14 februari

In Haarlem werd voor maar liefst 49 aanloopmeisjes het diplomazwemmen georganiseerd. Aan 46 meisjes werd het diploma ook echt uitgereikt; een behoorlijk aantal. Allemaal veel succes met het behalen van het volgende diploma of zelfs deelname aan de wedstrijden bij de Age 1.

Muziek digitaal afspelen

In het vorig seizoen werd bij de regiowedstrijd en miniregio uitvoeringen in onze regio de muziek via de computer digitaal afgespeeld. Het bleek een succes! Geen gedoe met CD's die blijven hangen of haperen of helemaal niet afspeelbaar waren. Dit gaf de zwemsters een "zeker" gevoel en kwam ten goede aan de kwaliteit van de uitvoeringen. Op 9 januari a.s. wordt op de interregiowedstrijd uitvoeringen senioren de muziek ook via een computer afgespeeld. Een belangrijke stap vooruit en zeker een pluim waard voor de organisatie.

De inzending van de muziek dient als volgt plaats te vinden:

Gevraagd wordt om de muziek bij inschrijving digitaal aan te leveren in MP3 formaat (alle nummers); dit is bedoeld om de muziek vooraf klaar te zetten en problemen met CD's te voorkomen.

De vereniging dient ook een CD met muziek in .wav formaat bij zich te hebben op de wedstrijd zelf als back-up.

De inschrijving plus digitale muziek dient verzonden te zijn op 18 december 2015 aan de Interregiovertegenwoordiger  van de vereniging. Gaarne alleen het inschrijvingsbestand en niet de muziekbestanden in de cc aan Paula Lommerse.

Allemaal geslaagd

Op 28 november jl. gingen 30 meisjes op voor hun aanloopdiploma. Het bleek een succes. Alle meisjes behaalden hun diploma in zwembad Den Hommel en gaan weer met vol goede moed verder voor het volgende diploma. Gefeliciteerd!

Er is nog geen slideshow geconfigureerd