De commissie

De regiocommissie bestaat uit de secretaresse Irma Kok en omdat de voorzitterspositie vacant is vervult Irma als interim de voorzittersrol. Jettie Klein is algemeen lid. Jettie houdt zich met name bezig met de opleidingen van de officials. Daarnaast maakt Linda Visser deel uit van de commissie als algemeen lid. 

Irma Kok

Functie: secretaris regiocommissie regio Midwest,
  vertegenwoordiger en secretaris Interregiocompetitie,
  coördinator taakgroep officials/reglementen KNZB

In het dagelijks leven ben ik behalve moeder van twee volwassen kinderen (zoon en dochter); oma van drie kleinkinderen in de leeftijd van 21 maanden, 14 maanden en 3 maanden. Ik ben oppas oma, en pas twee dagen per week op het kleine grut.
Per 1 mei 2014 ben ik gestopt met werken, vanwege pensionering en kan dan nog meer tijd vrijmaken voor het synchroon zwemmen, wat in de loop van de tijd  een grote hobby is geworden. De hele familie is met het zwemmen grootgebracht. Mijn vader heeft lange tijd waterpolo gespeeld en ook mijn man en zoon waren fervente waterpolospelers. Zelf heb ik gezwommen en waterpolo gespeeld, maar door dochterlief bij het synchroonzwemmen betrokken geraakt.

Gestart als beginnend trainster van de allerkleinsten is de training uitgegroeid tot een groot deel van de bezigheden. Lange tijd trainden we bijna elke dag wat uiteindelijk resulteerde in het kampioenschap van Nederland bij de ploegen senioren. Mijn dochter heeft lange tijd deel uitgemaakt van de nationale ploeg. Op jurygebied heb ik allereerst de M-cursus gevolgd (was destijds een verplichte cursus), daarna   juryofficial 9, official 8 en de bevoegdheid “S” als scheidsrechter. Daarnaast ben ik internationaal beoordelaar geweest. Dit heeft mij naar veel internationale wedstrijden gebracht, met als hoogtepunt de Wereldkampioenschappen in Melbourne (Australië). Voor de internationale wedstrijden ben ik inmiddels “te oud”.
Inmiddels ben ik een aantal jaren als teammanager met de juniorenploeg van Nederland meegegaan naar Europese  Jeugdkampioenschappen en ook Wereld Jeugd kampioenschappen. En afgelopen juni de Eerste Euro Spelen in Baku. Dit is ook weer erg leuk om te doen.

Bij de Interregiocompetitie worden vier tot vijf vergaderingen per jaar georganiseerd, met een vertegenwoordiging van alle regio’s. Aan de hand van de inschrijvingen voor de verschillende wedstrijden worden wedstrijden verdeeld naar de verschillende regio’s en wordt per wedstrijd een indeling van de jury gemaakt.

Als coördinator van de taakgroep officials/reglementen is deze taakgroep verantwoordelijk voor het organiseren van de landelijke cursussen op official gebied. Verder worden officials aangewezen voor de verschillende NK’s, NJK, Synchro Beat en Combinatie. Verder worden elke vier jaar de reglementen aangepast aan de wijzigingen die de FINA op dat moment heeft doorgevoerd.

Als secretaris(esse) van de regiocommissie zorg ik voor de verslaglegging van de vergaderingen en de samenstelling van het wedstrijdrooster en de reglementen. De synchroonzwemcommissie MidWest wordt gezien als een  “brug”  tussen  de verenigingen en het bestuur van de regio.
Door het enthousiasme van de vrijwilligers in de diverse verenigingen is en blijft het een leuke hobby.
Het kost veel tijd, maar je krijgt er ook veel plezier voor terug. We doen het uiteindelijk voor de zwemsters.

 

Jettie Klein

Functie: penningmeester commissie syn en opleiding officials (M en jury)

In het dagelijks leven ben ik podotherapeut, 2 dagen per week in VUMC en 2 dagen voor mezelf.

Inmiddels al meer dan 20 jaar geleden ben ik met synchroonzwemmen in aanraking gekomen, ja natuurlijk zoals zovelen, via mijn dochter. Tijdens een vakantie was er een badmeester die meisjes de beginselen van synchroonzwemmen leerde, ze vond het heel leuk en vroeg of ze mee mocht doen. Dat werd na die vakantie zoeken naar een vereniging waar ze synchroonzwemmen. We gaan nog steeds met vakantie naar dezelfde camping.

Ook bij mij volgde de weg naar jureren eerst de M cursus, daarna de 9 en nog wat later de 8, toen werd de cursus C (chef secretariaat) gestart en heb ik ook daaraan deelgenomen. Inmiddels had ik ook de trainer 3 opleiding gevolgd met veel plezier, dat is ook alweer een aantal jaren geleden. Daarna heb ik de cursus tot scheidrechter gevolgd.

Met veel plezier ga ik naar de verschillende wedstrijden van klein (mini’s) tot de senioren. Mijn dochter zwemt inmiddels Master en ga ik ook met haar mee naar de (buitenlandse) wedstrijden.

Naast mijn juryactiviteiten sta ik 3 tot 4 x per week aan de badrand. Twee keer voor de aanloopmeisjes en de andere keren val ik in waar nodig, maar ook assisteer ik bij het opleiden van trainers.

Verder geef ik jury cursus 11, 10 en 9 en begeleid ik de cursus M.

Voordat de regio besturen werden opgericht heb ik een tijd in het Kringbestuur van Amsterdam ’t Gooi, als secretaris gezeten.

Inmiddels heb ik met tussenpozen zitting in de regio commissie synchroonzwemmen voorheen van de Kring en nu alweer een paar jaar voor regio Midwest. Hier ben ik verantwoordelijk voor de uitgave en inkomsten van de commissie, dat zijn vooral de wedstrijden. Daarnaast zorg ik ervoor dat de medailles aanwezig zijn en heb de organisatie van de official cursussen.
Door het enthousiasme van alle vrijwilligers, trainers, zwemsters kan ik deze hobby met veel plezier uitvoeren, mijn “zaterdag familie” is me dierbaar, ik heb er nieuwe vriendschappen door gekregen.