Beleidsplan

Hier kunt u alle documenten vinden omtrent visie en beleid van de regio MidWest. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de regio.

Visie en beleid documenten

De regio heeft in de Regioraad van 19 juni jl. het beleidsplan vastgesteld. Het beleid van de discipline synchroonzwemmen maakt hiervan onderdeel uit.

Het beleidsplan ziet er als volgt uit:

Beleidsplan regio Midwest concept Regioraad-1.pdfge

De concrete uitwerking van het beleid wordt in de komende maanden gerealiseerd.