De regio

REGIO MIDWEST SYNCHROONZWEMMEN

Drie jaar geleden meldde de KNZB dat de bestaande kringen nu echt naar regio’s samengevoegd moesten gaan worden.

De toenmalige drie voorzitters van de drie kringen die de regio Midwest vorm moesten gaan geven mbt Synchroonzwemmen hebben toen contact gezocht met elkaar.

Irma Kok ( kring Utrecht) Maira Asin (kring Amsterdam –’t Gooi) en Anneloes ten Brink (kring Noord Holland) hebben aan het begin van 2012 het initiatief genomen om middels vele vergaderingen afspraken te maken hoe de regiovorming voor het synchroonzwemmen het beste neergezet zou kunnen worden.

Voor 12 verenigingen een eenduidig reglement en wedstrijdschema op regionaal niveau neer zetten vergt wel wat tijd.

Maar aan de hand van het KNZB reglement, het reglement van kring Noord Holland en het meerkamp reglement van kring Utrecht is er thans een nieuw reglement opgesteld voor de regio. Daarnaast is er een start gemaakt met een gezamenlijke regionaal wedstrijd schema , die nu voor het vierde seizoen voor de regio ook is opgesteld. Uniforme regels zijn er inmiddels en worden meer en meer doorgevoerd , met inspraak van alle betrokken verenigingen in de regio.

Vanuit het bestuur worden de regels opgesteld door de KNZB mbt de financiën en het beleid, die de afgevaardigde weer in de vergaderingen met de regiocommissie bespreekt. Deze worden door de regiocommissie verder uitgewerkt en uitgedragen naar alle verenigingen.

Vorige seizoenen is er tevens een ALV van het Synchroonzwemmen geweest, waarop de verenigingen duidelijkheid hebben gekregen omtrent de vele beslissingen en regels. Ook konden verengingen hun wensen hierin kenbaar maken. Ieder seizoen wordt een ALV van de synchroonzwemverenigingen georganiseerd.

U bent in die vergaderingen natuurlijk van harte welkom!

En verder hebben wij onze website. Alle nieuwtjes, uitslagen , reglementen en nog veel meer worden er de komende tijd op geplaatst. Heeft u ook iets wat u met ons wilt delen? Stuur het dan naar de beheerder van onze afdeling: . Ook als u zich als vereniging wilt voorstellen wordt u verzocht uw "verhaal" te mailen aan de beheerder van onze website-pagina's.

Er zijn nu een paar seizoenen inmiddels als regio samengewerkt. En wij vinden dat het goed gaat! Er is een goede communicatie en een aardige sfeer neergezet! En… wij zijn de regio die het verst in de ontwikkeling zijn mbt de vorming van een regio.

Dat is niet alleen de verdienste van de regiocommissie, maar ook van alle verenigingen die zich zo open en positief hebben opgesteld om dit tot een succes te maken!

Daar zijn we dan ook heel erg trots op!

 

Regiocommissie Synchroonzwemmen, Regio Midwest