Informatie schoonspringcommissie

Voorzitter
Ellen de Haan -

Sectretaris
Ron de Haan -

Penningmeester
Vacature

Wedstrijdsecretariaat -
Ton de Meijer
Lenie de Meijer

Leden
Bas Blits

Voor de website het volgende adres -