Officials

Officials en het officialbeleid
Het beleid van de Regio Schoonspringcommissie is erop gericht zorg te dragen voor voldoende officials door het organiseren van cursussen. Daarnaast wil de Regio Schoonspringcommissie de kwaliteit van het officialbestand vergroten door het begeleiden en bijscholen van officials.

Cursus beoordelaar/jurysecretaris schoonspringen (6/T)
De Regio Schoonspringcommissie Midwest organiseert gemiddeld eens in de drie jaar een cursus beoordelaar schoonspringen en jurysecretaris (cursus 6T). Zij die interesse hebben voor een dergelijke cursus kunnen via de vereniging worden aangemeld, zij worden geïnformeerd zodra een cursus wordt gestart. De cursus 6T bestaat uit circa zeven cursusavonden met een praktijkmiddag en wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen.

Cursus jurysecretaris (teltafel) schoonspringen
Indien een vereniging 4 of 5 kandidaten heeft die bereid zijn jurysecretaris schoonspringen (bevoegdheid T) te worden kan de vereniging een verzoek indienen bij de regio voor deze cursus. De cursus kost één avond. Van de vereniging wordt verwacht dat zij zorg draagt voor een accommodatie. De cursus T wordt op dezelfde avond afgerond met een praktijksimulatie.

Cursus Dive recorder
Indien gewenst kan er door de RSSC Midwest een cursus Diverecorder worden georganiseerd. Eventueel kan worden aangesloten bij een cursus in één van de andere regio's.

Bevordering naar de bevoegdheid scheidsrechter schoonspringen (5)
De RSSC beschouwt periodiek het gehele beoordelaars bestand aan de hand van de criteria van het schoonspring reglement. Indien een official voldoet aan de criteria (meer dan 3 jaar official en regelmatig tijdens verschillende soorten wedstrijden opgetreden als official) kan deze in aanmerking komen voor toekenning van de bevoegdheid scheidsrechter schoonspringen (5). Het traject voor het krijgen van de bevoegdheid 5 bestaat uit een aantal stappen. Allereerst moet een aantal wedstrijden met goed gevolg worden gefungeerd als speaker. Vervolgens zal praktijk ervaring worden opgedaan tijdens de regio wedstrijden voor beginners met de combinatie speaker en scheidsrechter. Als dit naar wens verloopt zal de eerste beoordeling tijdens een grote nationale wedstrijd in de regio volgen. Daarnaast zal de KNZB worden gevraagd om betrokkene als scheidsrechter op te laten treden tijdens een aantal onderdelen van het NK of een voorronde van het NK om daar te worden beoordeeld. Indien de beoordelingen positief zijn zal de RSSC vervolgens zorg dragen voor de toekenning van de bevoegdheid 5 in overleg met de werkgroep reglementen schoonspringen van de KNZB.

Verenigingen kunnen ook verzoeken een official in beschouwing te nemen door de persoon aan te melden bij de RSSC.