Doelstellingen

De Regio Schoonspringcommissie Midwest (afgekort RSSC Midwest) is belast met werkzaamheden betreffende het schoonspringen binnen de Regio Midwest. Zij structureert en organiseert de activiteiten op schoonspringgebied namens de Regio Midwest, waaronder wedstrijden, het opleiden en aanstellen van schoonspringofficials. Tevens is de RSSC aanspreekpunt en vraagbaak voor de verenigingen.

Wedstrijden en evenementen binnen de regio
De Regio Schoonspringcommissie organiseert schoonspringwedstrijden namens de Regio Midwest die de sporter ondersteunen in hun ontwikkeling. De focus zal bij het organiseren van activiteiten meer gericht zijn op beginnende en breedtesportschoonspringers. Ook zal er aandacht zijn voor de Masters door het houden van wedstrijd(en).

Wedstrijden
1. Beginners
2. Jeugd
3. Masters
4. Regiokampioenschappen
5. Eventueel organiseren van één van de Jeugd en Al-in (KNZB) wedstrijden