Schoonspringen Regio Midwest

Per 1 januari 2013 zijn de kringen opgegaan in vijf regio’s. De benaming is een verwijzing naar de geografische verdeling van Nederland. Regio Midwest: Noord-Holland, Amsterdam- ’t Gooi en Utrecht.

logo commissie schoonspringen regio midwest knzb

Bij de start van de commissie hebben we ons drie doelen gesteld:

~ Het organiseren van wedstrijden, waarbij de focus ligt bij de beginnende springer
   (in de ruimste zin van het woord, jong en oud);
~ Het opleiden van schoonspringkader;
~ Samenwerking met andere regio’s.

In de loop van de tijd is er nog een doel bijgekomen, namelijk het inventariseren van de behoeftes van de schoonspringverenigingen van de regio en beoordelen of we hier een bijdrage aan kunnen leveren.

Plannen voor 2016
~ Jurycursus;
~ Juryteltafelcursus;
~ Diverse wedstrijden, leeftijdsgroep F tot en met Masters;
~ Verjongen van schoonspringscheidsrechters;
~ Samenwerken met de andere regio’s;
~ Organiseren van een kwalificatiewedstrijd N(J)K.

 

FB