Declaraties

Vrijwilligers van de KNZB regio Midwest kunnen hun onkosten die conform afspraak gemaakt zijn voor de regio digitaal declareren. Dit
biedt de volgende voordelen voor u:
• U heeft geen portokosten voor het versturen van uw declaratie
• Het digitaal toevoegen van bonnen
• U ontvangt een bevestiging als de KNZB uw declaratie heeft ontvangen
• De KNZB kan uw declaratie sneller verwerken

De volgende stappen voor het indienen van de declaraties zijn:

  1. Indien van toepassing: scan of fotografeer (in pdf-bestand) eerst de bonnen en zet deze op eenmakkelijk vindbare plaats op uw computer.
  2. Klik op deze link “Digitaal declaratieformulier” om dit formulier te openen.
  3. U komt bij een scherm, waar u uw gegevens dient in te vullen.
  4. Volgende stap: ’Deze declaratie is bestemd voor KNZB Regio Midwest’.  Let op als het bestemd is voor de bond of een andere regio, dan deze aanvinken.
  5. Volgende stap: ‘Contactpersoon KNZB Regio Midwest’.Hier kunt u aangeven uw zwemafdeling en naam contact persoon of commissie invullen. Bijv. ‘Waterpolo / scheidsrechterzaken
  6. Volgende stap: ‘Vink hier aan wat u wilt declareren’
  7. In het formulier kunnen “reiskosten” en “overige kosten” worden gedeclareerd. Indien u beide kosten geselecteerd heeft, wordt eerst het scherm met “reiskosten” getoond. Klik op “verder” om “overige kosten” in te dienen, klik op “kies bestand”, om een bijlage toe te voegen. Heeft u meerdere declaratieregels dan klikt u op het lege vierkantje achter de laatst ingevulde regel.
  8. Zodra u klaar bent, klikt u op “versturen”.
  9. Om uw declaratie definitief te maken ontvangt u een bevestigingsmail op het opgegevenemailadres. Klik op de bevestigingslink in deze mail, indien u deze mail niet bevestigd, danwordt de declaratie niet ontvangen door de KNZB. Na bevestiging ontvangt u in uw mailbox eenkopie van de ingediende declaratie.
  10. Als u de declaratie bevestigd heeft, verwerkt en betaalt de KNZB Regio Midwest de declaratie zo spoedig mogelijk.

Mocht u nog vragen hebben neemt u dan gerust contact op met de penningmeester via .