Algemene informatie

Zwemmen kan door mensen met alle soorten handicaps en chronische aandoeningen worden beoefend. Ook wedstrijdzwemmen is mogelijk, zowel voor mensen met een lichamelijke als met een verstandelijke handicap, als ook voor mensen met een visuele of auditieve handicap. Daarnaast is zwemmen in recreatieve vorm zeer geschikt voor iedereen die gewoon plezier wil maken in het water.
Sinds augustus 2010 is de KNZB ook aanspreekpunt voor het gehandicaptenzwemmen.

Om meer kinderen te laten zwemmen is de KNZB met steun van de Johan Cruyff Foundation gestart met diverse projecten. De projecten zijn zowel gericht op het stimuleren dat kinderen met een handicap op een leuke manier leren zwemmen en hun zwemdiploma halen, als op het bevorderen van de deelname van kinderen aan het wedstrijdzwemmen. Zwemverenigingen worden daarbij ondersteund door bijv. het beschikbaar stellen van lesmaterialen.

Voor wat betreft het wedstrijdzwemmen is het uitgangspunt dat er sprake dient te zijn van eerlijke strijd. Om dat mogelijk te maken vindt er in de sport vaak een indeling plaats in categorieën met gelijkwaardige mogelijkheden: man/vrouw, gewichts- en/of leeftijdscategorieën. Classificatie vormt een aanvullend middel om sporters met een handicap naar gelang hun functionele mogelijkheden en beperkingen in te kunnen delen in klassen. Zo worden zwemmers met een lichamelijke handicap ingedeeld in de klasse S1 t/m S10, waarbij in de klasse S1 sprake is van de meest zware handicap en de klasse S10 van de lichtste vorm van lichamelijke handicap. Voor zwemmers met een geestelijke handicap, een visuele of auditieve handicap zijn er aparte klassen beschikbaar. De aanvraag van de classificatiekeuring gaat via Gehandicaptensport Nederland.
Gehandicapte zwemmers kunnen meedoen aan reguliere wedstrijden. Ook kunnen aan reguliere wedstrijden soms programmanummers toegevoegd zijn, specifiek voor gehandicapte zwemmers. Om te kunnen bepalen wie er gewonnen heeft als er zwemmers met een verschillende classificatie tegen elkaar zwemmen, worden de tijden omgezet in zgn. IPC-punten. IPC staat voor International Paralympic Committee. Wie het hoogste aantal punten heeft behaald, heeft gewonnen. Voor de gehandicaptencompetitie worden van vooraf bepaalde afstanden die gedurende het jaar gezwommen kunnen worden, de punten opgeteld.

Gehandicapte zwemmers kunnen ook deelnemen aan de Nationale Kampioenschappen. Hiervoor moeten de zwemmers wel limieten behalen. Deze limieten worden per klasse bepaald en gepubliceerd in het individueel Meerjaren Opleidingsplan Aangepast Zwemmen (iMOAZ).

Er is veel meer te vertellen over het zwemmen voor gehandicapten. Als u meer wilt weten, zijn onderstaande sites heel lezenswaardig:
KNZB
Gehandicaptensport
Johan Cruyff Foundation